Adwokat sprawy gospodarcze Warszawa

Adwokat Bulińska

Adwokat Sprawy Gospodarcze Warszawa

Adwokat sprawy gospodarcze Warszawa

Jako kancelaria specjalizujemy się także w obsłudze podmiotów gospodarczych, zarówno jednoosobowych działalności jak i spółek osobowych i handlowych.

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie działalności spółek, począwszy od ich założenia. 

Nasza współpraca może opierać się o stałą obsługę – w oparciu o rozliczenie godzinowe lub ryczałtowe, jak również pomoc ad hoc, przy zawieraniu umów, prowadzeniu negocjacji, nabywaniu nieruchomości czy polubownym lub sądowym rozwiązywaniu sporów.

Reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym, upadłościowym, w sporach o naruszenie dóbr korporacyjnych czy wsprawach karno-gospodarczych w tym tzw. white collar crimes.

Przede wszystkim rekomendujemy jednak skorzystanie z usług naszej kancelarii prawnej w Warszawie na etapie zaciągania zobowiązania, negocjowania umów – tak by obniżyć ryzyko konieczności sądowego rozstrzygania sporu. 

Spójne, jednoznaczne postanowienia umowne, zabezpieczenie interesów reprezentowanego przez nas przedsiębiorcy, jasne określenie uprawnień i zobowiązań pozwala na uniknięcie wielu późniejszych sporów.

Masz pytanie?

Skontaktuj się ze mną!